Zapraszamy do współpracy w tworzeniu Portalu Wiedzy o Historii Polski !

Multimedialny Instytut Historyczny


Celem jaki stawia przed sobą Multimedialny Instytut Historyczny Sp. z o.o. jest stworzenie Internetowego Portalu Wiedzy Historycznej, który będzie zawierał:

- Kalendarium Historii Polski,

- Miejsce będące przeglądem analiz na tematy związne z historią Polski.

- Przegląd Informacyjny Społeczności Osób Zainteresowanych Historią; w tym m.in.: Grupami Rekonstrukcyjnymi, Kołami Naukowymi Studentów, Zespołami Muzycznymi nawiązującymi do historii lub wykonującymi utwory muzyczne z czasów minionych,

- Bibliotekę, w której będzie można pobierać książki i inne pliki niepodlegające ochronie praw autorskich.