Ostrów Lednicki


Sakralno-pałacowa budowla wzniesiona prawdopodobnie w latach 60 X wieku: