Grody Słowiańskie - świadectwa historii Polski

Gród w Grzybowie


Gród w Grzybowie.

 

Gród powstał w końcu lat dwudziestych X wieku. Jego funkcjonowanie i rozwój trwał do połowy wieku XI. Z nieznanych powodów gród po połowie XI wieku nie był już intensywnie użytkowany.

Wały grodu w Grzybowie maja obwód 600 metrów, a u podstawy mają kilkanaście metrów szerokości.

Czytelne w terenie grodzisko obejmuje powierzchnię 4,7 ha, a jego wnętrze 2,2 ha.

Można szacować, że do budowy wałów użyto ok. 60 tys. m3 drewna, w większości dębowego oraz ok. 85000 m3 ziemi.

                        Budynek muzeum.

 

                         Fragment pozostałości wałów.

 

                          Rekonstrukcja domu z X wieku.