Kościół w Polsce Piastów


966

A1012002

Chrzest Mieszka I. Zapoczątkowana została misja chrześcijańska w państwie Mieszka I. Chrztu udzielił w Poznaniu prawdopodobnie kapłan Jordan.

 

968

A1012004

Utworzenie pierwszego biskupstwa misyjnego w Poznaniu. Pierwszym biskupem na ziemiach polskich został Jordan, pochodzący z Włoch, Francji lub Lotaryngii. Podległy był bezpośrednio papieżowi, co zapewniało powstającemu państwu niezależność od Kościoła saskiego.

 

996

A1012008

Przybycie na ziemie polskie biskupa praskiego Wojciecha. Biskup Wojciech opuścił Pragę i po pobycie We Włoszech przybył na dwór Bolesława Chrobrego.

 

997

A1012010

Misja chrystianizacyjna biskupa Wojciecha w Prusach.  Biskup Wojciech dotarł do Gdańska, a następnie wyruszył z misją na terytoria zamieszkałe przez Prusów. W czasie misji został zamordowany. Ciało biskupa zostało wykupione przez Bolesława Chrobrego i umieszczone w bazylice gnieźnieńskiej.

 

999

A1012012

Kanonizacja biskupa Wojciecha na prośbę Bolesława Chrobrego. Podniosła  rangę Kościoła na ziemiach polskich i utorowała drogę do utworzenia w Gnieźnie arcybiskupstwa. Papież Sylwester II arcybiskupem gnieźnieńskim ustanowił brata św. Wojciecha Radzima-Gaudentego.

 

1000

A1012014

Zjazd w Gnieźnie z udziałem cesarza Ottona III, dostojników kościelnych i świeckich. Ustanowiono biskupstwa: krakowskie na czele z biskupem Popponem, wrocławskie na czele z biskupem Janem i kołobrzeskie na czele z biskupem Reinbernem. Biskup Unger otrzymał dożywotnio biskupstwo poznańskie. Cesarz nałożył na głowę Bolesława Chrobrego diadem cesarski, co symbolizowało prawo do inwestytury (prawo do wprowadzania na urząd).

 

1003, 11-12 listopada

A1012016

Pierwsze na ziemiach polskich zgromadzenie zakonne. Odbyło się na terenie poznańskiego biskupstwa. Doszło do mordu braci eremitów: Benedykta, Jana, Izaaka, Mateusza i Krystyna. Zostali oni później kanonizowani.

 

1008-1009

A1012018

Pobyt na dworze polskim Brunona z Kwerfurtu. Biskup Brunon z Kwerfurtu prowadził misje chrystianizacyjne.

 

1012

A1012020

Zmarł biskup Unger, który otrzymał biskupstwo poznańskie dożywotnio i podlegał jedynie papieżowi. Jego śmierć spowodowała podporządkowanie biskupstwa metropolii gnieźnieńskiej.

 

1038

A1012022

Grabież relikwii świętych męczenników z bazyliki gnieźnieńskiej przez księcia czeskiego Brzetysława. Zniszczenia Wielkopolski przez wojska czeskie doprowadziły do upadku znaczenia arcybiskupstwa gnieźnieńskiego i biskupstwa poznańskiego. Pozostały one przez długi czas nieobsadzone.

 

1044

A1012024

Fundacja klasztoru w Tyńcu. Kazimierz Odnowiciel rozpoczął fundacje klasztorów benedyktyńskich, które przyczyniły się do odbudowy Kościoła po zniszczeniach z 1038 roku.

 

1046

A1012026

Biskupem krakowskim został Aron, opat benedyktynów w Tyńcu.  Zniszczenia dokonane w 1038 roku w Wielkopolsce spowodowały, że Kraków stał się głównych ośrodkiem kościelnym.

 

1064

A1012028

Konsekracja katedry gnieźnieńskiej, odbudowanej przez Bolesława Śmiałego. Zwierzchnictwo nad arcybiskupstwem gnieźnieńskim zostało objęte po przerwie trwającej od 1038 roku, prawdopodobnie przez Bogumiła.

 

1072

A1012030

Biskupem krakowskim został Stanisław ze Szczepanowa. Św. Stanisław ze Szczepanowa jest jednym z patronów polski. Uznawany za męczennika po tym jak w wyniku sporu z Bolesławem Śmiałym skazany został na śmierć przez obcięcie członków.

 

1075

A1012032

Do Polski przybyli legaci papieża Grzegorza VII. Misją legatów było uporządkowanie polskiej organizacji kościelnej. Przybyli z listem od papieża.

 

1079

A1012034

Zabicie Stanisława ze Szczepanowa. Sąd królewski skazał biskupa Stanisława na karę obcięcia członków.

 

1123-1124

A1012036

Misje chrystianizacyjne na Pomorzu. Pierwsza misja (1123) biskupa Bernarda Hiszpana nie powiodła się. Dzięki drugiej misji część Pomorzan przyjęła chrześcijaństwo.

 

1128

A1012038

Kolejna misja chrystianizacyjna Ottona z Brambergu na Pomorzu. Misja okazała się skuteczna. Z pielgrzymką do grobu św. Wojciecha udał się książę pomorski Warcisław.

 

1131

A1012040

Papież Innocenty III wydał bullę oddającą biskupstwo poznańskie pod zwierzchnictwo metropolii magdeburskiej. Inicjatywa papieska popierana była przez króla niemieckiego Lotara III.

 

1133

A1012042

Nieudana próba objęcia zwierzchnictwa Magdeburga nad Kościołem Polskim. Papież Innocenty III zmierzał do ustanowienia władzy metropolii magdeburskiej nad Kościołem polskim. Dzięki interwencji Bolesława III Krzywoustego próba się nie powiodła.

 

1136

A1012044

Restytucja metropolii gnieźnieńskiej. Papież Innocenty III wystawił na rzecz arcybiskupstwa wielką bullę protekcyjną. Bulla potwierdzała stan posiadania metropolii.