Nieudane próby zjednoczenia


1288/1289

A1514002

Panowanie w Krakowie objął Henryk IV Probus. Henryk IV Probus był księciem bytomskim. Dzięki opanowaniu Wawelu zjednoczył Śląsk z Małopolską. Umacniając swoje panowanie złożył hołd lenny królowi czeskiemu Wacławowi II.

 

1290 

A1514004

Umarł Henryk IV Probus. Na krótko przed swoją śmiercią zapisał Kraków Przemysłowi II.

 

1291

A1514006 

Przemysł II przelał swe prawa do Krakowa na Wacława II. Król czeski przybrał tytuł księcia krakowsko – sandomierskiego, pomimo, że w Sandomierzu utrzymywał się Władysław Łokietek.

 

1293

A1514008

Ponowne pretensje Przemysła II do dzielnicy krakowskiej. Przemysł II zawarł z Władysławem Łokietkiem pakt antyczeski.

 

1293

A1514010 

Ponowne pretensje Przemysła II do dzielnicy krakowskiej. Przemysł II zawarł z Władysławem Łokietkiem pakt antyczeski.

 

1295

A1514012

W Gnieźnie 26 czerwca odbyła się koronacja Przemysła II na króla Polski, za zezwoleniem papieża Bonifacego VIII. Obrzędu dopełnił arcybiskup gnieźnieński Jakub Świnka przy udziale biskupów: krakowskiego, kujawskiego, poznańskiego, wrocławskiego i baronów wielkopolskich. Po śmierci Mszczuja II, ks. pomorskiego, Przemysł II wszedł w posiadanie Pomorza.

 

1296

A1514014 

8 luty Rogoźno, umarł Przemysł II. Został on zamordowany za sprawą margrabiów brandenburskich: Ottona i Jana przez wielkopolskich Zarembów i Nałęczów. Po śmierci Przemysła II Wielkopolanie wzywają Władysława Łokietka.

 

1296

A1514016

Latem Władysław Łokietek objął władztwo w Wielkopolsce i na Pomorzu, jednocząc w swym ręku jako książę brzeski i sieradzki duży obszar kraju.

 

1297

 

A1514018

Zawarty został układ między Wacławem II a Władysławem łokietkiem na jego mocy Łokietek zrzekł się za 5000 grzywien srebra wszelkich dawnych pretensji do księstwa sandomierskiego i krakowskiego. Kupczenie dziedzictwem piastowskim nie przysporzyło Władysławowi Łokietkowi zwolenników. Sytuacja łokietka stawała się coraz gorsza.

 

1299 

A1514020

W sierpniu Władysław Łokietek podjął próbę wzmocnienia swojej pozycji przez uznanie zwierzchnictwa Wacława II. Zobowiązał się do złożenia w Pradze hołdu lennego ze wszystkich posiadanych ziem. Kilka miesięcy później doszło do konfliktu zbrojnego. Wielkopolanie odsuwają od rządów Władysława Łokietka i zapraszaja Wacława II. Najprawdopodobniej błyskawiczny sukces Wacława II wiązał się z utratą popularności Łokietka wśród rycerstwa. Wacław II (1271-1305), był synem Przemysła Ottokara II. Królem czeskim od r. 1278, królem polskim od r. 1300. Po zhołdowaniu księstw bytomskiego, opolskiego i cieszyńskiego zaczął podporządkowywać sobie ziemie polskie. W 1303 r. poślubił Ryksę Elżbietę, córkę Przemysła II poprzedniego króla Polski. Małżeństwem tym umocnił swoje prawa do Wielkopolski.

 

1300 

A1514022

Koronacja Wacława II na króla Polski. Pod koniec XIII w. król czeski Wacław II zhołdował część księstw śląskich. W ziemi krakowskiej istniało również stronnictwo sprzyjające królowi czeskiemu. W 1291 r. na zaproszenie rycerstwa krakowskiego, Wacław II przybył do Krakowa i przyjął tytuł księcia krakowskiego. Po śmierci Przemysła II także rycerstwo Wielkopolski powołało na tron Wacława II. W 1300 r. odbyła się koronacja Wacława II na króla Polski. Państwo polskie Wacława II obejmuje Małopolskę, Wielkopolskę, Pomorze Gdańskie, część Kujaw, ziemię łęczycko - sieradzką. Wacław II popierał Niemców i Czechów oraz złożył  cesarzowi hołd lenny z ziem polskich.

 

1305

A1514024 

Umarł Wacław II.

 

1306

A1514026 

Został zamordowany w Ołomuńcu  Wacław III. Na nim wygasła dynastia Przemyślidów.

 

1310

A1514028 

Królem czeskim został Jan Luksemburski. Był on zięciem Wacława II. Po Przemyślidach przyjął tytuł króla Polski.