Henryk Pobożny wyruszający na pole bitwy pod Legnicą

Batu-Chan

mapa imperium mongolskiego

Bitwa pod Legnicą

Najazd Tatarów na Polskę


1241

 A1506002

Tatarzy najechali na Węgry i Polskę. Wojska polskie poniosły klęskę pod Legnicą. Pod Legnicą zginął Henryk Pobożny, syn Henryka Brodatego. Polska południowa została doszczętnie zniszczona.

 

W styczniu 1241 r. ruszyła na Zachód wielka wyprawa mongolska pod wodzą Batu – chana, wnuka Czyngis – chana. W zachodniej Europie Mongołów nazywano Tatarami. Główne uderzenie armii tatarskiej było w kierunku Siedmiogrodu i Węgier, drugie uderzenie skierowane było ku Polsce. W marcu Tatarzy dotarli do Krakowa. Wedle źródeł mieli tutaj zabijać ludzi i palić kościoły. Bitwa legnicka miała miejsce 9 kwietnia. Różne są poglądy co do śmierci w tej bitwie Henryka Pobożnego. Niektórzy badacze zaprzeczają, iż miał polec w bitwie. Podają oni, iż został wzięty do niewoli a następnie ścięty.

 

 

1259/1260

 A1506004

Nastąpił drugi najazd tatarski. Tatarzy zniszczyli Sandomierz, Lublin i Kraków. W szeregach najeźdźców byli Rusini, Jaćwingowie, Kumanie.

 

Tatarami nazywano ludy stepowe. Nazwy Tatar używano w Europie zachodniej, ogólnie ludy te nazywano Mongołami. Zjednoczenia plemion mongolskich dokonał chan Temudżyn. W r. 1206 przyjął on tytuł wielkiego chana – czyli Czyngis – chana. Stolicą imperium mongolskiego było miasto Karakorum. W efekcie ciągłych podbojów Mongołowie podporządkowali sobie między innymi Chiny, Koreę, Indie, Tybet, Armenię, Gruzję, Syrię. W 1223 r. Tatarzy rozbili nad Kałką wojska Połowców i książąt ruskich. Ruś podpili jednakże w latach 1237-1240. Mongołowie, którzy osiedlili się w podbitych krajach, stopniowo przyjmowali język, religię i kulturę miejscowej ludności. W drugiej poł. XIII w.  państwo mongolskie rozpadło się, w części zachodniej państwa usamodzielniła się Złota Orda, której podlegały księstwa ruskie.

 

 

1287

 A1506006

Kolejny najazd Tatarów na Małopolskę. Spustoszona zostaje Małopolska. Leszek Czarny uciekł na Węgry.

 

Wojska tatarskie pod wodzą Nogaja i Telebugi zaatakowały Małopolskę. Sandomierz i Kraków odparł najeźdźców. Tatarzy opuścili księstwo krakowsko – sandomierskie dopiero w lutym 1288 r.