Mieszko I

Bolesław Chrobry

Denar Mieszka I

Mieszko I i Bolesław Chrobry 966 - 1025


963  _______________________________________________  A1010005

Wyprawy zbrojne Wieletów, zakończone dwukrotnym pokonaniem Mieszka i zabiciem jego brata (jest pierwsza data historii Polski podana w źródłach pisanych).

 

963-967____________________________________________  A1010010

Walki Mieszka z zachodniosłowiańskimi plemionami wieleckimi (Lucicami) o ziemie w dolnym biegu rzeki Odry.

 

ok. 965 ____________________________________________  A1010015

Sojusz Mieszka I z ks. Czech Bolesławem I Srogim umocniony małżeństwem Mieszka z córka Bolesława - Dąbrówką (Dobrawą).

 

966________________________________________________  A1010020

Chrzest Mieszka I i jego dworu.

 

967 _______________________________________________  A1010025

Mieszko przystąpił do opanowywania północno-zachodniego Pomorza. Zwycięstwo Mieszka I nad słowiańskimi Wieletami. W zwycięstwie udział brały wojska czeskie, przybyłe na pomoc Mieszkowi I na ramach sojuszu polsko-czeskiego. Umożliwiło ono Mieszkowi I opanowanie Pomorza Zachodniego.

 

968 _______________________________________________ A1010030

Początki chrystianizacji kraju.

 

972, 24 czerwca______________________________________ A1010035

Bitwa pod Cedynią.   Wojska Margrabiego Marchii Wschodniej Hodona wraz z Wolinianami wkroczyły na ziemie opanowane przez Mieszka I. Doszło do bitwy, w której wojska Mieszka I pokonały przeciwnika, a Mieszko I ugruntował panowanie na Pomorzu.

Bitwa pod Cedynią - Wikipedia

 

973 _______________________________________________ A1010040

Zjazd w Kwedlinburgu. Zakończył się konflikt między Mieszkiem I a Hodonem. Poselstwo Mieszka wyjechało z Niemiec z darami od cesarza.

 

977 _______________________________________________ A1010045

Śmierć Dobrawy. Zakończył się sojusz polsko-czeski. W XI w.  toczyły się liczne wojny z Czechami m.in. o Śląsk.

 

979 _______________________________________________ A1010050

Najazd wojsk cesarza Ottona II na ziemie polskie. Udana obrona pasa przygranicznego przez wojska Mieszka I. Wynikiem wygranej była poprawa stosunków dyplomatycznych z cesarstwem, przypieczętowana małżeństwem Mieszka I z Odą, córką margrabiego Marchii Północnej Teodoryka.

 

983 ______________________________________________ A1010055

Kontakty Mieszka I ze Szwecją. Stosunki Mieszka I ze Szwecją były zagwarantowane dzięki małżeństwu jego córki, Świętosławy, z władcą szwedzkim Erykiem Zwycięskim.

 

986 _____________________________________________ A1010060

Mieszko  I zorganizował z cesarzem Ottonem III wyprawę przeciwko Wieletom. Na zjeździe w Kwedlinburgu. Mieszko I uznał zwierzchnictwo Ottona III i przywrócił zależność trybutarną.

 

990 _____________________________________________ A1010065

Przyłączenie Śląska do państwa Mieszka I. Doszło do spotkania nad Odrą z wojskami czeskimi księcia Bolesława II Pobożnego, które w wyniku przewagi wojsk polskich zdecydowały się na odwrót.

 

991 ________________________________________________ A1010070

Mieszko I wziął udział w wyprawie niemieckiej przeciwko Stodoranom (Słowianie połabscy) . Następnie uczestniczył w zjeździe w Kwedlinburgu z udziałem cesarza.

 

992, 25 maja __________________________________________ A1010075

Śmierć Mieszka I. Mieszko I podzielił państwo gnieźnieńskie pomiędzy swoich synów. Jednak Bolesław Chrobry bardzo szybko przejął pełnię władzy w kraju po śmierci Mieszka I.

 

992-1025 ___________________________________________ A1010080

Panowanie Bolesława I Chrobrego.

 

999 ________________________________________________ A1010085

Opanowanie Krakowa przez Bolesława Chrobrego. Zakończyło się kształtowanie państwa polskiego, terytorialnie obejmującego Wielkopolskę, Mazowsze, Śląsk, Pomorze i Małopolskę.

 

1000, 7 – 15 marca _____________________________________ A1010090

Zjazd gnieźnieński . Do Gniezna z pielgrzymką do grobu św. Wojciecha przybył cesarz Otton III. Powodem pielgrzymki była też misja dyplomatyczna. Wizyta cesarza z pewnością podniosła rangę nowego państwa na arenie międzynarodowej. Polska stała się równoprawnym uczestnikiem stosunków międzynarodowych w średniowiecznej Europie.

 

 

1002 ________________________________________________ A1010095

Zerwanie stosunków polsko-niemieckich. Po podboju przez Bolesława Chrobrego Łużyc, Milska i Miśni, król niemiecki Henryk II odmówił oddania w lenno Miśni.

 

1003 ______________________________________________ A1010100

Objęcie przez Bolesława Chrobrego władzy w Czechach i na Morawach. Bolesław Chrobry wkroczył do Pragi, uwięził i oślepił władcę Czech Bolesława III Rudego.

 

1004 ______________________________________________ A1010105

Koniec władzy Bolesława Chrobrego w Czechach. Brat księcia Bolesława Rudego, Jaromir, z pomocą wojsk niemieckich usunął wojska polskie z Czech.

 

1004-1018 _________________________________________ A1010110

Wojny polsko-niemieckie. W wyniku pokoju poznańskiego w 1005 roku Bolesław Chrobry utracił Łużyce i Milsko. Ponownie zostały one podbite przez Bolesława Chrobrego w latach 1007-1009.  W 1013 roku na zjeździe w Merseburgu nadane zostały Bolesławowi Chrobremu jako lenna niemieckie.

więcej >>>

 

1018 _____________________________________________ A1010115

Wyprawa Bolesława Chrobrego na Ruś. Bolesław Chrobry rozbił wojska ruskie nad Bugiem, dotarł do Kijowa, a następnie przyłączył Grody Czerwieńskie do Polski.

 

1025 _____________________________________________ A1010120

Koronacja Bolesława Chrobrego na króla Polski.

 

1025, 17 czerwca _______________________________________  A1010125

Zmarł Bolesław Chrobry.