Wydarzenia w zaborze austriackim z lat 1815 - 1914 zebrano w następujących zbiorach danych:

 

Wydarzenia w latach 1831 - 1863 - zabór austriacki

Polskie organizacje społeczne, polityczne, militarne - 1864 - 1914 - zabór austriacki