Roman Dmowski

 

Kalendarium wydarzeń z lat 1918 - 1939 zostało opracowane w następujących zbiorach danych:

 

Odzyskanie niepodległości - lata 1918 - 1922

 

Umacnianie państwowości w latach 1922 - 1926

 

Rządy Sanacji 1926 - 1939