Michał Radziejowski

Elektorzy Sascy królami Polski


Materiał dotyczący okresu 1697 - 1763 został podzielony na następujące działy tematyczne:

 

- August II Sas,

- August III Sas,

- Gospodarka , społeczeństwo i kultura za panowania Augusta II Sasa (1697-1733),

- Początki Oświecenia w RP za Augusta III (1733-1763)

 

Zapraszamy do lektury.

 

Materiał w tym dziale został opracowany przez Igora Strumińskiego.