Władysław Herman

Władcy dynastii Piastowskiej do 1138


Lata panowania ok.  960-992

A1010002

Mieszko I pierwszy władca potwierdzony przez ówczesne źródła.

 

Lata panowania : 992-1025

A1010004

Bolesław Chrobry  (żył 967-1025) był księciem Polski od 992 r., a od 1025 r. królem Polski. Był synem Mieszka I i Dobrawy. Władca o wybitnym talencie politycznym. Twórca mocarstwowej pozycji Polski w Europie środkowo – wschodniej.

 

Lata panowania : 1025-1031, 1032-1033, 1033-1034 

A1010006

Mieszko II Lambert (żył 990-1034), król Polski (1025-1032), książę Polski (1025-1032). Syn Bolesława Chrobrego i Emnildy. Naznaczony przez ojca na na następcę, z pominięciem najstarszego syna – Bezpryma.

 

Lata panowania : 1031-1032

A1010008

Bezprym, starszy syn Bolesława Chrobrego. W latach 1031-1032 książę Polski.

 

Lata panowania : 1038 lub 1039-1058

A1010010

Kazimierz I Odnowiciel syn Mieszka II i Rychezy. Książę Polski w latach 1034-1058. 

 

Lata panowania : 1058-1079

A1010012

Bolesław II Szczodry syn Kazimierza I Odnowiciela i Dobroniegi Marii. Książę Polski od r. 1058, król od r. 1076. Kontynuator odbudowy Polski.

 

Lata panowania : 1079-1102

A1010014

Władysław I Herman książę polski od r. 1079. Był synem Kazimierza Odnowiciela i Dobroniegi Marii, młodszym bratem Bolesława Szczodrego. Otrzymał najprawdopodobniej dzielnicę na Mazowszu i rezydował w Płocku.

 

Lata panowania : 1102-1107

A1010016

Zbigniew książę Polski. Syn Władysława I Hermana z niekościelnego związku małżeńskiego.

 

Lata panowania : 1107-1138

A1010018

Bolesław III Krzywousty książę Polski, syn Władysława Hermana i księżniczki czeskiej Judyty. Odbudował pozycję międzynarodową Polski i poszerzył jej granice o Pomorze.