Wojny Polski z Turcją


 

1617, 22-23 września

 

Układ polsko-turecki. Zobowiązywał Rzeczpospolitą do neutralności w sprawach Mołdawii. Strony uzgodniły dążenie do ograniczenia wypraw kozackich i tatarskich. Autorem układu był hetman Żółkiewski, który zrezygnował z koncepcji polityki mołdawskiej stworzonej przez Jana Zamojskiego.

 

 

1620, wrzesień

 

Wyprawa pod dowództwem hetmana Żółkiewskiego na Mołdawię celem uprzedzenia najazdu tureckiego. Wojska polskie i tureckie spotkały się pod Cecorą. Odziały polskie poniosły klęskę, a hetman Żółkiewski zginął w dniu 6 października.

 

Stanisław Żółkiewski – magnat. Początkowo współpracował z Janem Zamojskim. Zasłynął jako dowódca w bitwie pod Kłuszynem. Od 1588 roku był hetmanem polnym koronnym, a od 1618 roku hetmanem wielkim koronnym. Brał udział w kampanii na Wołoszczyźnie, w Inflantach i w kampanii moskiewskiej. Zdobył i okupował Moskwę.  W konflikcie króla z rokoszanami opowiedział się po stronie tego pierwszego wygrywając bitwę pod Guzowem, po której został mianowany wojewodą kijowskim. Kojarzony był jak regalista. Założył miasto Żółkiew. Zginął z rąk Turków, a jego głowa została przewieziona jako trofeum wojenne do Stambułu.

 

 

1621, sierpień - październik

 

Oblężenie Chocimia przez armię turecką. W twierdzy chocimskiej schroniły się wojska polskie pod dowództwem hetmana Jana Chodkiewicza. Do nich dołączyły wojska kozackie.

 

W dniu 2 września oblężenie rozpoczęły wojska tureckie pod dowództwem sułtana Osmana II, który nakazał od razu z marszu uderzać na wojska hetmana Chodkiewicza. Dzięki wykorzystaniu husarii udało się rozbić jazdę turecką. Drugiego dnia wojska tureckie zaatakowały lewe, ich zadaniem najsłabsze skrzydło, oddziałów polskich. I tym razem atak turecki został z powodzeniem odparty. W dniu 4 września doszło do następnego szturmu armii sułtana, jednak znowu skutecznie odpartego przez oddziały kozackie, Lisowczyków i piechotę. Po dwóch dniach przerwy kolejny atak nastąpił 7 września. Został odparty przy użyciu husarii dowodzonej przez hetmana Chodkiewicza. Największy atak nastąpił 8 września. Po tym ataku, znowu odpartym przez wojska Chodkiewicza, nastąpił długi okres wyczekiwania  Ataki tureckie były skutecznie odpierane. W dniu 24 września zmarł hetman Chodkiewicz. Na wieść o jego śmierci Turcy przypuścili w dniu 25 września następny atak, znowu odparty.  Wyczerpana załoga Chocimia nie poddawała się mimo braku żywności i amunicji. W końcu doszło do podpisania 9 października układu pokojowego, w którym uznano zwierzchnictwo tureckie nad Mołdawią, granica pozostała nadal na Dniestrze.

 

1633

Oddziały turecko-tatarskie najechały na Podole. Dzięki umiejętnościom dowódczym hetmana Stanisława Koniecpolskiego został powstrzymany. Broniony przez hetmana obóz warowny pod Kamieńcem Podolskim był nie do zdobycia. Turcy zarządzili odwrót.

 

1634

Po demonstracji siły wojsk tureckich i polskich ostatecznie nie doszło do konfliktu. Turcja potwierdziła dotychczasowe traktaty pokojowe.