Wojny i dyplomacja


1370  [A2540005] 

Nastąpiły straty terytorialne w Koronie. Brandenburczycy odzyskali Santok i Drezdenko. Książę litewski zajął Włodzimierz Wołyński.

 

Zmiany na tronie polskim spowodowały straty terytorialne. Pomimo obietnic Ludwika Węgierskiego, iż nie dopuści do zmian granic Korony Królestwa Polskiego, wkrótce od państwa odpadło Drezdenko, Santok i ziemia wołyńska. W tym samym czasie Siemowit III mazowiecki zerwał stosunek lenny z Koroną.

 

 

1370  [A2540010] 

Książę litewski Lubart zajął ziemię włodzimierską.

 

 

1370  [A2540015] 

Siemowit III mazowiecki zerwał związki lenne z Koroną Polską. Zgodnie z wcześniejszymi układami z Kazimierzem Wielkim, Siemowit III zajął Płock, Wyszogród i Płońsk.

 

 

1372  [A2540020] 

Ludwik Węgierski oddał Królestwo Rusi w zarząd księciu opolskiemu Władysławowi.

 

 

1372  [A2540025]

Ludwik Węgierski zrzekł się roszczeń do księstw śląskich.

 

 

1376  [A2540030] 

Miała miejsce wyprawa Litwinów na Małopolskę i na Ruś Halicką. W jej wyniku Litwini zajmują Chełm i Bełzę.

 

 

1378  [A2540035]

W zamian za odebranie namiestnictwa Rusi, Władysław Opolczyk został osadzony w ziemi dobrzyńskiej.