Wojna Litewsko - Moskiewska


1512

 

Wielki książę moskiewski Wasyl III rozpoczął kolejną akcję zbrojną z Koroną i Litwą. Pretekstem wojny było rzekome niewłaściwe traktowanie siostry Wasyla – Heleny. Była ona wdową po Aleksandrze.

 

 

1514

 

Konstanty Ostrogski zwyciężył w bitwie pod Orszą. Udaremnił w ten sposób ofensywę ze strony Moskwy.

 

 

1515

 

Odbył się Zjazd Wiedeński. Na zjeździe udział wzięli: cesarz Maksymilian I, Władysław II, Zygmunt I. Podczas zjazdu Maksymilian wycofał swoje poparcie dla cara Wasyla III w jego działaniach przeciw Rzeczypospolitej. 

 

 

1518

 

Latem wojska rosyjskie wkroczyły do Polski i zaczęły oblegać Połock . Wojna trwała cztery lata.

 

 

1519

 

W czasie wojny polsko – rosyjskiej, Tatarzy stanęli po stronie Moskwy. Wojska polskie poniosły klęskę pod Sokalem. Klęska ta była wynikiem sporów między wodzami polskim i litewskim: Konstantym Ostrogskim i Janem Tworowskim.

 

 

1522

 

Podpisany został rozejm na zasadzie utrzymania zdobyczy Moskwy.